Productomschrijving

                                         Aqua Ontspanning

 

 

Wat is Aqua Ontspanning;

Aqua ontspanning is een ontspanningsvorm die gegeven wordt in warm water door een Aqua Ontspanningswerker.

De ontspanningsvorm bestaat uit een aantal stappen; Tai Chi bewegingen en ademhalingstechnieken, drijfvormen, gedragen en bewogen worden door de Aqua Ontspanningswerker.

 

Doelgroep;

Voor iedereen die een verdiepende ontspanning wil ervaren op spier en emotioneel niveau, in een veilige setting.

Voor mensen die last hebben van psychoses of angststoornissen wordt het afgeraden, dit omdat Aqua Ontspanning deze gevoelens zou kunnen versterken.

 

Algemeen doel;

Het professioneel en methodisch begeleiden van mensen in Aqua Ontspanningssituaties. Positieve veranderingen bewerkstelligen in het omgaan met spanning en ontspanning.

Pijnvermindering bewerkstelligen, lichamelijke spanningsblokkades opheffen en algemeen lichamelijk welbevinden nastreven.

 

Aqua Ontspanningswerker;

Bied een veilige professionele begeleiding aan, informeert de klant vooraf over de eventuele effecten.

Neemt bij aanvang een intakegesprek af waarin de wensen van de klant duidelijk gemaakt worden. Daarnaast zorgt de werker voor een goede persoonlijke afstemming van aanbod en wensen.

 

Werkvormen;

Aqua Ontspanning kan verschillende functies hebben; algemene lichaamsontspanning, bewegingsactivering en klachtgerichte oefeningen.

 

Werkwijze;

Na intake gesprek, kennismaking met water en werker, adem en Tai Chi oefeningen, drijven en bewogen worden, zal er nagepraat worden om de ervaringen te delen en ze te plaatsen in het dagelijkse leven.

 

Waar;

Op het moment in het zwembad de Fakkel te Ridderkerk, maar in de toekomst zal er bij voldoende aanmeldingen gezocht worden naar zwemlocaties bij de klant in de buurt.

 

Hoelang;

De duur van de Aqua Ontspanningsoefening is ongeveer een half uur.

 

Kosten;

Per sessie kost het  15 euro inclusief  intree zwembad de Fakkel.

 

Op het moment geeft Hans de Herder; Watsjigongdocent, zweminstructeur,

Aquaontspannings oefeningen.

 

Aanmelden; Via email;

aquaontspanning@gmail.com